[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pas d'estable a inestableHola


From: <laupri@ono.com>
To: debian cat <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Subject: pas d'estable a inestable
Date: Mon, 17 Nov 2003 09:48:06 +0100

Hola Debianers

Estic fent una actualitzacio de Woody a Sid (si no m'equivoque) i es veu
que haig de baixar 142MB, i em pregunte que es el que hi ha en eixos
142MB, si son els programes per la nova versio?, son els enllaços a les
noves versions? o si son les llibreries necessitades per instal.lar els
nous programes?

Són els arxius .deb corresponents als paquets i llibreries que vas a instal.lar o actualitzar

I si això mateix va fer per actualitzar la base per estable on estan
eixos fitxers per poder esborrar-los i que no m'ocupen tant d'espai?


Els arxius .deb que descarregues (tant de sid com de woody) es troben (almenys al meu ordinador) al directori /var/cache/apt/archives. Pots esborrar tots els debs que tens ahi.

Salut

fermath

Gracies per l'ajuda

   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


_________________________________________________________________
Dale vida a tu correo. Con MSN 8 podrás incluir fotos y textos increibles. http://join.msn.com/?pgmarket=es-es&XAPID=517&DI=1055Reply to: