[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pas d'estable a inestableA Dilluns 17 Novembre 2003 09:48, laupri@ono.com va escriure:
> I si això mateix va fer per actualitzar la base per estable on estan
> eixos fitxers per poder esborrar-los i que no m'ocupen tant d'espai?

 RTFM: El millor es consultar abans la pàgina del manual per a l'aplicació 
que els descarrega (man apt-get).

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: