[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pas d'estable a inestableHola Debianers

Estic fent una actualitzacio de Woody a Sid (si no m'equivoque) i es veu
que haig de baixar 142MB, i em pregunte que es el que hi ha en eixos
142MB, si son els programes per la nova versio?, son els enllaços a les
noves versions? o si son les llibreries necessitades per instal.lar els
nous programes? 
I si això mateix va fer per actualitzar la base per estable on estan
eixos fitxers per poder esborrar-los i que no m'ocupen tant d'espai?

Gracies per l'ajuda

   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------Reply to: