[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: es pot instal·lar paquets unstables a woody?
From: <ukmarta@altern.org>
To: debian-user-catalan@lists.debian.org
Subject: es pot instal·lar paquets unstables a woody?
Date: Thu, 13 Nov 2003 14:38:05 +0100 (CET)


Hola,

m'acabo d'integrar al món de linux/debian i tinc un munt de preguntes! com ara: es poden instal·lar paquets unstables o testing a la versió stable de debian? hi auran conflictes amb les versions diferents de libc i altres libraries no? hi alguna manera de fer-ho o tindria qu'actualitzar el meu sistema a l'unstable o testing?

si algú em pot donar una pista seria molt agraïda

Marta


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Hola, Marta

Si que es pot fer el que dius. De fet Debian te ferramentes per a fer-ho. Yo et puc donar pistes amb apt.

Per exemple, per a barrejar testing i unstable. Per a altres distribucions és anàleg.

Primer has de ficar fonts de les distribucions que vullgues al fitxer /etc/apt/sources.list. Per exemple:

# Sarge

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free

# Sid

deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free

Després has de canviar l'arxiu /etc/apt/preferences de forma que testing tinga preferència sobre unstable. Per exemple:

Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable
Pin-Priority: 99

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -1

al fitxer  /etc/apt/apt.conf fica la línia

APT::Cache-Limit "8388608";

si tens coses com "default release" lleva-les

Hara faries apt-get update, per a llegir les llistes de paquets noves

si vols instal.lar coses de unstable hauries de fer,:

apt-get -t testing install <paquet>

i per a instalar de testing:

apt-get install <paquet>

Si fas apt-get upgrade actualitza utilitzant paquets sols de testing

Sobre les llibreries, doncs si, de vegades et dirà que has d'actualitzar nosequantes llibreries, si no vols actualitzar-les, no podràs instal.lar el paquet, però tampoc no és tan greu actualitzar llibreries. (No te res a veure amb conflictes, no s'haurien de donar conflictes)

Potser tindràs conflictes amb coses de gnome i kde, perqué certs paquets usen kde2 i altres kde3. Jo et recomane actualitzar tot a kde 3 (no utilitze gnome)

Yo utilitze este sistema amb testing i unstable, amb resultats satisfactoris.

Ja ens diràs

fermath

___

_________________________________________________________________
Charla con tus amigos en línea mediante MSN Messenger: http://messenger.microsoft.com/esReply to: