[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Va de diccionarisHola Quim!


On dj, 2003-11-06 at 11:38, Quim Gil wrote:
> 1. Ara tinc tres col·leccions disponibles des de l'eina de correcció
> ortogràfica del programa de correu:
> 
> - Catalan/Spain, Spanish/Spain, English/United Kingdom, etc.
> 
> - ca_ES, es_ES, en_GB, etc.
> 
> - hyph_ca_ES, hyph_es_ES, hyph_en_GB, etc.
> 
> Quina diferència hi ha entre ells? Quin és preferible utilitzar per al
> correu? Són aquests diccionaris els mateixos que hi ha disponibles a
> l'OpenOffice?


Els diccionaris de l'ispell, aspell i myspell són tots basats en el
mateix. Estan fets per en Joan Moratinos i la diferència està en que
utilitzen motors diferents (els programes són diferents). Les
diferències són petites entre ells.

Els diccionaris de "hyphenation" són per poder afegir automàticament els
guionets. Que jo sàpiga vénen del TeX i ni ha uns quants. Entre ells el
d'en Gonçal Badenes. Amb poques modificacions funcionen amb OpenOffice
(els paquets openoffice.org-hyphenation*)

> 
> 
> 2. En el procés d'instal·lació (i ho sento, no sé arran de quin paquet)
> debconf va preguntar quin diccionari volia com a defecte al sistema.
> Apart d'escollir un idioma (fàcil) vaig faver d'escollir entre variants
> "TeTex" i "8 bits". Què implica cada opció? Quina és la més
> aconsellable?
> 
> 
> 3. La profusió de bases de dades de diccionaris contrasta amb l'aparent
> manca d'aplicacions GUI per a accedir i utulitzar aquests diccionaris en
> sí mateixos, com qui agafa un diccionari a les mans pel plaer de buscar
> paraules, la seva definició, etc. Vaig trobar el gnome-dictionary (que
> busca paraules en BDD per a anglès) i el seu equivalent per al KDE, un
> qt-wordtranslator molt simple per a X (i també versió KDE) que ni tant
> sols té entrada al menú del panell, un i2e (inglés to español)
> hiperbàsic que també has de trobar directament a la consola... És tot el
> que hi ha així mastegable per a un usuari que no toqui consola?

Els diccionaris que hi ha només són ortogràfics. Així doncs, les
aplicacions que porten corrector són les úniques que les utilitzen. Una
aplicació separada per consultar si una paraula està ben escrita no sé
si seria massa útil.

Si hi hagués un diccionari català, o un diccionari de traducció a una
altra llengua llavors trobo que sí que hi hauria d'haver un programa.
> 
> 4. Existeixen diccionaris en català de definicions, sinònims,
> etimològics, especialitzats, de traducció a altres lengües...? Com a
> paquets Debian sebla que no però en qualsevol altre format informatitzat
> i de domini públic (i per tant empaquetable)? De fet, algú sap quin és
> l'estat en quant a drets de reproducció dels diccionaris que corren
> relatius a la llenga catalana? Hi ha diccionaris informatitzats de
> domini públic? S'està treballant en la informatitzación de diccionaris
> de domini públic disponibles només en paper? Quins drets hi ha sobre els
> diccionaris del TermCat o d'Enciclopèdia Catalana? I com veu l'Institut
> d'Estudis Catalans o la Generalitat o les editorials que veen diccinaris
> en català això de que siguin lliurement distribuïts per la xarxa?


Crec que no es poden distribuir, ni "afusellar" de les seves webs. Una
altra cosa seria fer un script que es connectés a les seves webs i
n'obtingués el resultat. No sé si seria discutible la legalitat però hi
ha molts programes a Debian que fan aquest tipus d'històries. Al cap i a
la fi és un navegador que et mostra la informació de forma una mica
personalitzada ;)

Per obtenir una bona resposta a aquesta pregunta (i probablement a les
altres) t'hauries d'adreçar a Softcatalà. Allà estan molt informats del
tema. 

http://www.softcatala.org/llistes/> 
> 5. I finalment, hi ha projectes d'elaboració de diccionaris de forma
> distribuïda per part de comunitats d'usuaris. Hi ha experiències al
> respecte en català?

Del wikipedia te n'han parlat. També hi ha un diccionari Anglès/Català
Català/Anglès a aquí:

http://dacco.sourceforge.net/

> 
> Perdoneu pel bombardeig de pregntes i si tot això està respost més o
> menys en algun article no dubteu enviar l'enllaç i punt. Si no, em
> comprometo a escriure un article que com a mínim a Barrapunt seria ben
> rebut.  :)

Si us plau, endavant! ;)
> 
> Gràcies.
> 
> Quim

Sort!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: