[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Va de diccionarisDesprés de fer una recerca una mica intensiva de paquets relacionats amb
diccionaris tinc alguns dubtes que comento aquí aprofitant que corren
els generadors d'alguns d'aquests paquets (gràcies per la feinada!):

1. Ara tinc tres col·leccions disponibles des de l'eina de correcció
ortogràfica del programa de correu:

- Catalan/Spain, Spanish/Spain, English/United Kingdom, etc.

- ca_ES, es_ES, en_GB, etc.

- hyph_ca_ES, hyph_es_ES, hyph_en_GB, etc.

Quina diferència hi ha entre ells? Quin és preferible utilitzar per al
correu? Són aquests diccionaris els mateixos que hi ha disponibles a
l'OpenOffice?


2. En el procés d'instal·lació (i ho sento, no sé arran de quin paquet)
debconf va preguntar quin diccionari volia com a defecte al sistema.
Apart d'escollir un idioma (fàcil) vaig faver d'escollir entre variants
"TeTex" i "8 bits". Què implica cada opció? Quina és la més
aconsellable?


3. La profusió de bases de dades de diccionaris contrasta amb l'aparent
manca d'aplicacions GUI per a accedir i utulitzar aquests diccionaris en
sí mateixos, com qui agafa un diccionari a les mans pel plaer de buscar
paraules, la seva definició, etc. Vaig trobar el gnome-dictionary (que
busca paraules en BDD per a anglès) i el seu equivalent per al KDE, un
qt-wordtranslator molt simple per a X (i també versió KDE) que ni tant
sols té entrada al menú del panell, un i2e (inglés to español)
hiperbàsic que també has de trobar directament a la consola... És tot el
que hi ha així mastegable per a un usuari que no toqui consola?

4. Existeixen diccionaris en català de definicions, sinònims,
etimològics, especialitzats, de traducció a altres lengües...? Com a
paquets Debian sebla que no però en qualsevol altre format informatitzat
i de domini públic (i per tant empaquetable)? De fet, algú sap quin és
l'estat en quant a drets de reproducció dels diccionaris que corren
relatius a la llenga catalana? Hi ha diccionaris informatitzats de
domini públic? S'està treballant en la informatitzación de diccionaris
de domini públic disponibles només en paper? Quins drets hi ha sobre els
diccionaris del TermCat o d'Enciclopèdia Catalana? I com veu l'Institut
d'Estudis Catalans o la Generalitat o les editorials que veen diccinaris
en català això de que siguin lliurement distribuïts per la xarxa?

5. I finalment, hi ha projectes d'elaboració de diccionaris de forma
distribuïda per part de comunitats d'usuaris. Hi ha experiències al
respecte en català?

Perdoneu pel bombardeig de pregntes i si tot això està respost més o
menys en algun article no dubteu enviar l'enllaç i punt. Si no, em
comprometo a escriure un article que com a mínim a Barrapunt seria ben
rebut.  :)

Gràcies.

QuimReply to: