[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb instal·lacióHola,

Tal com podria dedui-se tens la debian que arrenca des de disquet. Com suposso
que tens un disquet d'arrencada de windows, la forma més senzilla de recuperar
l'arrencada amb aquest és fent un fdisk /mbr des d'aquest disquet.

I arrencar sempre la debian amb el disquet d'arrencada de la debian.

Una altre opció és que hagis instalat el lilo al disquet d'arrencada, llavors em
sembla que es picant el tabulador que et troves els sistemes operatius que pots
arrencar des d'aquest.

Atentament, FermíReply to: