[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: problemes amb instal·lacióPots engegar linux i anar a /etc/lilo.conf
 
mires que tinguis la entrada del guindows
executes lilo i mires què et diu
--> added .....
-->added...
n'hauries de tenir dues, una pel guin i l'altre per a la debian... arrencant amb boot-menu.
 
i si no . . ..
 
man lilo
man lilo.conf
 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, November 08, 2003 9:35 PM
Subject: problemes amb instal·lació

Hola,
 
soc nou aquí. Gràcies a tots els que em podeu donar un cop de ma.
 
He baixat la woody per la xarxa i tot semblava correcte, però al reiniciar no arranca, es queda buscant el sistema. Tinc dos hd, un amb guindos i l'altre amb l'estable, però ara no accedeixo a cap, només al segon amb floppy i no aconsegueixo saber ni on està lilo.conf...
 
Per on puc començar?
Gràcies, gràcies, gràcies
 
ton


Yahoo! Messenger
Nueva versión: Super Webcam, voz, caritas animadas, y más ¡Gratis!

Reply to: