[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CUPS+SAMBAHola!

be, doncs tinc de fa temps CUPS+Samba en el servidor per compartir una
impressora, tot de meravella

pero, ai! intento utilitzar la impressora des d'un Win XP i no hi ha
manera, i aixo que des del mateix ordinador i linux no hi ha problemes
(o sia que es cosa de configuracio...)

el mateix em passa des d'un altre ordinador amb win98 i linux (nomes puc
imprimir des de linux)

algun te alguna idea de que pot estar fallant? al servidor no hi ha
comptes per als clients

pastejo de seguit el fitxer de configuracio (no es gaire llarg)

[global]
    workgroup = XLAB.TAZ
    netbios name = VALHALLA
    server string = %h server (Samba %v)
    interfaces = eth0
    security = SHARE
    encrypt passwords = Yes
    null passwords = Yes
    obey pam restrictions = Yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
    log level = 3
    syslog = 2
    max log size = 1000
    socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=4096 SO_RCVBUF=4096
    dns proxy = No
    invalid users = root
    printing = cups

[esc60]
    comment = Epson Stylus C60 (esc60@valhalla)
    path = /tmp
    read only = No
    guest ok = Yes
    printable = Yes
    oplocks = No

qualsevol ajuda sera benvinguda ;)

i moltes gracies per adelantat!
-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth Reply to: