[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CUPS+SAMBAA Dimecres 23 Juliol 2003 01:00, Lluis va escriure:
> qualsevol ajuda sera benvinguda ;)

http://www.badopi.org/node.php?id=67

Prova amb això...

Salut

-- 
Carles Company Soler
carlesENSAÏMADAcompanysoler.com (No sé si s'escriu així...)
Clau Pública: http://www.companysoler.com/carles-clau-publica.gpg.asc

Attachment: pgp5sfC8MQd4g.pgp
Description: signature


Reply to: