[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: PÓgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer en WindowsGràcies per les vostres respostes.Us envio el codi
font de la pàgina d'inici. Com que no sé si s'altera
aquest en copiar-lo ací ni si els adjunts són
acceptats a la llista, us l'envio copiat al cos del
text i, alhora, com a document adjunt. 

De tota manera acabo d'adonar-me d'una cosa que, a la
millor, és la mare del problema. En el CDROM tinc un
directori que es diu "enseñanza-materiales y
programas". Doncs bé... en el meu woody es veu
perfectament, PERÒ en el windows en comptes de "ñ" hi
ha un simple subratllat. Me n'he adonat ara. No m'ho
esperava. Com és possible? A la millor el que passa és
que el programa no sap llegir el nom en windows perquè
no correspon al nom del directori al qual apunten els
vincles! Seria lògic, no? Tot i que hi ha una cosa que
no quadra, en aquesta teoria: que l'adreça sí apareix
correctament en la barra corresponent del navegador.
Per tant no sé ben bé què hi passa. 

Ara sóc a la feina i, amb el cdrom posat, em diu que
"no se puede mostrar la página". El netscape de
windows tampoc no la mostra... Però amb el mozilla de
woody va com una seda. Qin embolic!

Gràcies per la vostra atenció,

Josep  


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type"
 content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>didprog1</title>
</head>
<body>
<div style="text-align: center;"><big
style="font-weight: bold;"><big><big>NOTA
EXPLICATIVA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE
CDROM</big></big></big><br>
</div>
<br>
<br>
<br>
&nbsp;<br>
&nbsp;<br>
<br>
<br>
<div style="text-align: justify;">El presente cdrom
contiene el
material complementario al que, en determinados
momentos, me refiero en
el <span style="font-style: italic;">Curriculum
Vitae</span> presentado.
Tambi&eacute;n incluye el <a

href="Ense%F1anza-materiales%20y%20programas/CVitaeANEXO%20II.pdf">curr&iacute;culum</a>
mismo, por si alg&uacute;n lector desea imprimirse
alguna copia de
trabajo. Todos los documentos aqu&iacute; incluidos
-salvo esta nota-
est&aacute;n en formato de documento portable -pdf-,
por lo que se debe
disponer de alg&uacute;n programa lector como el
Acrobat Reader -o
semejantes- para poderlos abrir.<br>
<br>
<br>
Los directorios y subdirectorios incluidos son los
siguientes:<br>
</div>
<br>
<br>
<div style="margin-left: 80px;"><span
style="font-weight: bold;"><a

href="Ense%F1anza-materiales%20y%20programas/didprog2.html">Material
did&aacute;ctico</a>:</span><br>
&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-style:
italic;">De lengua y
literatura catalanas</span><br style="font-style:
italic;">
<br style="font-style: italic;">
<span style="font-style: italic;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
De lengua y
literatura espa&ntilde;olas</span><br
style="font-style: italic;">
<br>
<br>
<a
href="Ense%F1anza-materiales%20y%20programas/didprog3.html">
<span
 style="font-weight: bold;"></span><span
style="font-weight: bold;">Programas:</span></a><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
<span style="font-style: italic;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
De lengua y
literatura catalanas</span><br style="font-style:
italic;">
<br style="font-style: italic;">
<span style="font-style: italic;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
De lengua y
literatura espa&ntilde;olas</span><br>
</div>
<br>
&nbsp;<br>
<br>
<br>
<br>
&nbsp;<br>
<br>
<br>
<br>
&nbsp;
</body>
</html>
___________________________________________________
Yahoo! Messenger - Nueva versión GRATIS
Super Webcam, voz, caritas animadas, y más...
http://messenger.yahoo.es
Title: didprog1
NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE CDROM 
 


El presente cdrom contiene el material complementario al que, en determinados momentos, me refiero en el Curriculum Vitae presentado. También incluye el currículum mismo, por si algún lector desea imprimirse alguna copia de trabajo. Todos los documentos aquí incluidos -salvo esta nota- están en formato de documento portable -pdf-, por lo que se debe disponer de algún programa lector como el Acrobat Reader -o semejantes- para poderlos abrir.


Los directorios y subdirectorios incluidos son los siguientes:


Material didáctico:
 
    De lengua y literatura catalanas

    De lengua y literatura españolas


Programas:
   
    De lengua y literatura catalanas

    De lengua y literatura españolas

   
Reply to: