[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer en WindowsA Diumenge 29 Juny 2003 22:59, Josep-Antoni Ysern va escriure:
> Algun consell, si us plau. Gràcies!

 Uns quants:

	- Usa el Quanta -- millor el Quanta Pro (que és de pago). ;-)
	- Envia'ns tota la pàgina html o un pedaç de codi que poguem veure i així el
	correu serà més petit.
	- Estira de la doc i del w3c per a comprovar que no estàs davant d'un
	d'aquells casos de pasotisme generalitzat.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: