[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El so funciona i no funcionaAviam si sabeu respondre aquesta...  :)


Amb GNome, si entro com a root i amb Multimedia-->Sound-->Enable sound
server seleccionat:

- puc escoltar CDs amb gtcd
- puc escoltar els sorollets del l'escriptori del paquet gnome-audio


El mateix si entro amb el meu usuari (qgil)

- ni lo uno (Permission Denied)
- ni lo otro (no dóna cap error, el botonet "try" queda pillat unes
dècimes com si estigués executant el so, pero no sona res)


Podria ser que no estigués al grup audio pero no:

qgil@tort:~$ groups
qgil audio video games


Una altra pista per si serveix:

- si executo vumeter em surt pantalla d'error:


Cannot connect to sound daemon.
Please run 'esd' at a command prompt


Però si ho faig:

qgil@tort:~$ esd
esd: Esound sound daemon already running or stale UNIX socket
/tmp/.esd/socket
This socket already exists indicating esd is already running.
Exiting...


Curiós, veritat?

Gràcies per endavant.

Quim
Reply to: