[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Imatges estel·lars a l'escriptori (ref. KDE) Hola llista

 Fa uns dies us demanava ajut per a processar unes pàgines web, doncs ja tinc 
creat l'script i l'he documentat a un aticle de GiLUG explicant el seu ús 
sota KDE. Naturalment si us ho dic a la llista és perquè enllaço com a 
crèdits els dos correus que em van ajudar en la tasca:

	<http://gilugsite.sourceforge.net/node.php?id=116>

 Gràcies a tots per la vostra ajuda

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-

Attachment: pgp1BtVkwu1h8.pgp
Description: signature


Reply to: