[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com processar una pàgina web [ajuda]On Friday 13 June 2003 16:11, Antoni Bella Perez wrote:

>   Necessitaria una indicació a sobre de com estreure un paràgraf
> d'una pàgina web, el format de la mateixa és força estàtic però la
> quantitat de línies a estreure sol variar sovint i m'asembla que el
> meu mètode es pot simplificar però no sé com.

Podries dir que identifica el principi i final del text? Podries enviar 
una pagina sencera d'exemple tambe?

-- fxn
Reply to: