[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com processar una pàgina web [ajuda]Hola Toni,

jo una volta vaig necessitar actualitzar una web estàtica (html) des de 
Perl, i el que vaig fer va ser utilitzar els comentaris html per a 
'marcar' la secció amb la que havia de treballar:

<!-- Inici seccio -->
blah blah blah
<!-- Fi seccio -->

Per a extreure text, pots anar llegint línia a línia i ignorar el que 
lliges abans i després de les marques.

Si la pàgina no es teua, sempre pots buscar algunes marques que et puguen 
servir.

Sort!

Jose M Duart

Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> va escriure:
>  Hola llista
>
>  Necessitaria una indicació a sobre de com estreure un paràgraf d'una
> pàgina web, el format de la mateixa és força estàtic però la quantitat
> de línies a estreure sol variar sovint i m'asembla que el meu mètode
> es pot simplificar però no sé com.
>
>  De moment uso grep -n | cut per a saber a quina línia està el
> principi i fí del paràgraf, per a després passar-hi el head i tail per
> a quedar-me amb el que vull, a tot plegat m'ha quedat un codi molt
> engorrós: Teniu cap idea o comandament que ho puga solventar? Gràcies
>
>  Toni
> --
>
>  Sort
>
> ######## Antoni Bella Perez ####################           
>    | # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es> ## i
> col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
> Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
> Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-8+opt
>
> -Reply to: