[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla en catalàOn dj, 2003-06-12 at 16:49, Jordi Mallach wrote:

> Hmm, té que haver paquets de mozilla 1.3 per a woody. Algú sap on?
> Una vegada l'instal·les, només has de utilitzar el mateix paquet de
> mozilla-locale-ca de sid per a catalanitzar-lo.

Mirant a apt-get.org:

http://www.apt-get.org/search.php?query=mozilla&submit=&arch%5B%5D=i386&arch%5B%5D=all

A l'últim lloc sembla que n'hi ha, però no els he provat, que consti.

deb http://www-users.cs.umn.edu/~sdier/debian updates/wup/-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: