[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla en catalàOn Thu, Jun 12, 2003 at 03:57:55PM +0200, Josep-Antoni Ysern wrote:
> Doncs és la que tinc, i en l'arxiu de fonts tinc:
> # Unofficial Mozilla 1.1 for Woody
> deb http://people.debian.org/~otavio woody mozilla
> La versió 1.3 és estable del tot? Des d'on me la puc abaixar com a 
> paquet debian? Supose que la catalanització es fa amb un pegat 
> posterior, no?

Hmm, té que haver paquets de mozilla 1.3 per a woody. Algú sap on?
Una vegada l'instal·les, només has de utilitzar el mateix paquet de
mozilla-locale-ca de sid per a catalanitzar-lo.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpGAJSjWfDjJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: