[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla en catalàOn Thu, Jun 12, 2003 at 12:03:12AM +0200, Josep-Antoni Ysern wrote:
> Tinc el Mozilla 1.1 de woody, en anglès. Hi ha alguna manera de 
> catalanitzar-lo sense actualitzar-lo? -crec que la versió 1.1 és 
> l'última estable, si no vaig errat, no?-.

La última versió és la 1.3, amb la 1.4 a punt de ser llançada. Woody té
la 1.0.0, així que no sé pq tens la 1.1.

La traducció ha de ser la mateixa versió que la versió de mozilla, o
siga que o actualitzes o no pots.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp3p_X6OMuyB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: