[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paquet del corrector ortogràfic encatalà d'OOoOn Thu, Jun 05, 2003 at 07:43:02PM +0200, Josep Monés i Teixidor wrote:
> >Tampoc em funciona la localització del mozilla. És un problema de versions 
> >?
> El Mozilla crec que ha de tenir les versions perfectament 
> sincronitzades... hauria de ser la 1.3.1 (crec)

En aquest cas, està bé (la 1.3-3 del paquet de traducció ha de funcionar
amb la 1.3.1 de mozilla) pq és una versió menor compatible amb
l'anterior.

A mi sí em funciona. Prova a: desinstal·lar la traducció, iniciar
mozilla, i ficar l'idioma en anglès, i tancar el mozilla; tornar a
instal·lar la traducció i tornar a ficar-la en català. Ja se que no
mola, però a vegades el mozilla es flipa.

Pots provar també amb mozilla-locale-auto, que és còmode, si utilitzes
el locale ca_ES.
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp2Ys_vw408u.pgp
Description: PGP signature


Reply to: