[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paquet del corrector ortogràfic en català d'OOoOn dc, 2003-06-04 at 19:13, Xarx wrote:

> Ara probaré la versió 1.1

Acabo d'empaquetar el corrector per la versió 1.1 també si el vols
provar.... El trobaràs a allà mateix:

http://www.arrakis.es/~jmones/debian/

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: