[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paquet del corrector ortogràfic en català d'OOoOn dt, 2003-06-03 at 01:47, Josep Monés i Teixidor wrote:

> P.D.: Si algú està interessat també tinc el paquet
> openoffice.org1.1-l10n-ca fet (per la beta 1.1). El que passa és que
> encara no he provat que sigui compatible amb els que hi ha penjats de la
> beta (es generen tots a la vegada) i com que vaig amb mòdem no els puc
> penjar. Però si algú vol provar aquest paquet que m'ho digui. 

M'han demanat el paquet aquest pel 1.1... ho passo per la llista per si
algú més hi està interessat. L'he deixat aquí:

http://www.arrakis.es/~jmones/debian/

El paquet del català va bé amb els d'aquí:
deb http://ftp.freenet.de/pub/ftp.vpn-junkies.de/openoffice/ unstable
main contrib

Us apareixeran dos errors en iniciar-lo per primer cop en cada usuari
(només una vegada vull dir, les properes no ho farà)... és alguna cosa
referent al paquet de l'idioma, que es veu que també passa en el paquet
alemany... Tireu endavant i després veureu que funciona.

La traducció aquesta és la mateixa que la de 1.0.2; per tant podreu
reconèixer les noves "features" perquè sortiran en anglès ;)
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: