[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Per fi!només volia agrair tothom l'ajut prestat... per fi he aconseguit actualitzar el nucli i poder fer anar les iptables...
 
Gràcies

Reply to: