[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arrencada de les XEl mié, 14-05-2003 a las 10:35, Xavier Bernadí escribió:
> Acabo d'instalar Debian desde internet amb el KDE3.1 i tot funcionaba bé
> fins que he intentat instalar el TuxRacer.
> 
> Ara no s'engeguen les X i em dona aquets error
> 
> 
> _FontTransSocketUNIXConnect: Can't Connect: errno = 2
> Could not init font path element unix/:7100 removing from list!
> 
> 
> Sabeu que pot ser i com arreglar-ho?
> 

Hola Xavier:

Hem sembla que es un problema del fontpath que tens a les X. Al fitxer
XF86Config-4 has de tenir alguna cosa pareguda a esta

Section "Files"
  FontPath  "unix/:7100"      # local font server
  # if the local font server has problems, we can fall back on these
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/misc"
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
  FontPath  "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection

Mira l'arxiu /var/log/XFree86.0.log a veure si et dona una pista i
assegura't que tens les fonts on li estás dient.


-- 
Marta Pla i Castells <Marta.Pla@uv.es>
Instututo de Robótica (Universitat de València)

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje esta firmada digitalmente


Reply to: