[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pregunteta sobre scripting BashA Dilluns 05 Maig 2003 12:34, Ernest Adrogué va escriure:
> On Sun, May 04, 2003, Antoni Bella Perez wrote:
> >  Tinc un script que em mostra l'eixida d'un comandament identada a una
> > columna especificada de la pantalla, molt chulo, però quan li passo el
> > resultat a un fitxer no em resol/interpreta els caràcters que l'identen
> > correctament a la pantalla.
>
> És molt senzill. Els caràcters especials els interpreta la consola, però
> no els substitueix. De la mateixa manera que si fas "echo -e \\a" tocarà
> un so, però si ho redirigeixes a un fitxer deixarà el caràcter \a tal
> qual.
>
> La solució en aquest cas és no usar caràcters especials. Per exemple amb
> el programa printf crec que es pot fer el que vols.

 Tampoc no es pot fer. Em molava més fer-ho a una columna predeterminada però 
ho he arranjat amb el caràcter de tabulació `echo -e "\t -"`, clar que he 
agut d'escriure-ho per a cada línia per si alguna en necessitava dos.

 Gràcies
 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-Reply to: