[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: colors a la consolaA Diumenge 06 Abril 2003 04:00, Ricard Pradell Buxo va escriure:
> Hola, nins
> Algu sap com configurar la consola per que la sortida de les comandes sigui
> en colors? (ls, vi, etc...)
> Resulta pràctic tant per editar en vi com per veure els tipus de fitxers
> amb ls, per exemple. Tinc un parell de màquines amb Red Hat on això està
> habilitat per defecte, però no sé com fer-ho amb Debian (ni com
> deshabilitar-ho en les altres, en el cas de que m'en cansi... :-))
>
 Mira't el ~/.bashrc que hi ha al teu directori personal, el vi no conec si 
et funcionarà però amb els comandaments de la consola si.

  # enable color support of ls and also add handy aliases
  eval `dircolors -b`
  alias ls='ls --color=auto'
  #alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
  #alias vdir='ls --color=auto --format=long'

 Com veus es tracta de fer un "alias".

> Per cert, ja tinc KDE en català... es tractava de carregar el paquet
> kde-locales-ca (crec que es deia així), Jo creia que ja es carregava en
> l'instal.lació quan et demana per la local.lització, però no és així. Allò
> només serveix per la consola (que de totes maneres, tampoc em va funcionar
> i vaig haver de fer "dpkg-reconfigure locales" un cop tot instal.lat perque
> funcionés). Gràcies per l'ajut.
> Ricard

 kde-i18n-ca: A sevir però hauràs d'ajudar a quatre missatges més. ;-)

 Per cert no creieu que caldria demanar un pseudopaquet o tasca per a 
facilitar la localització d'aquest paquet? Desconec si ha Gnome estan igual o 
si amb el nou sistema d'instal·lació s'arranjarà aquest problema.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpIvAjU6BoTQ.pgp
Description: signature


Reply to: