[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: spam a la llista? Hola Ricard

A Diumenge 06 Abril 2003 03:48, Ricard Pradell Buxo va escriure:
> Ep, nois, què passa? m'acabo de donar d'alta a la llista i un dels primers
> missatges que rebo és spam. Aqui el teniu:

 Ep!!! Perdona se m'ha escapat ;-)

 No l'he enviat jo... però crec que es va parlar -a Debian en general- que no 
es poden filtrar doncs podria donar lloc a que es pogués perdre un sol 
missatge important. A la pàgina web també es pot trobar info -en català- 
quant a aquest i molts altres temes.

> No ho trobo gaire seriós, això. No m'ha passat ni a les llistes de Red Hat,
> Mandrake, ni a cap de les que estic subscrit. Crec que si volem que aquesta
> llista funcioni, s'haurien de filtrar aquestes coses, no us sembla? Hi ha
> algun moderador de les llistes, a qui poguer-li dir això? pel que veig a la
> capçalera dels missatges, l'spam s'ha enviat a varies llistes de Debian, no
> només a la nostra...
> Apa, siau
> Ricard

 Per a que aquesta llista funcioni necessitem una part d'usuaris amb ganes 
d'ajudar i una altra que estigui més abiat perduda. I si els podem posar a 
tots a una part mitxa millor que millor. :-)

 Qüestions de netetiqueta; mai citis un correu d'spam i si pots evitar 
respondre un flamewar o troll millor.

 A Debian s'hom molt rarets segons amb que, però aquesta raressa sols dura 
fins que se'ns coineix.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpIfucHrLxXt.pgp
Description: signature


Reply to: