[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Construint debsA Dilluns 31 Març 2003 14:09, Jordi Mallach va escriure:
Gràcies per les respostes.

O sigui, resum:

1) em baixo el source del paquet, el .dsc i el diff.gz.
2) dpkg-source -x nom_del_paquet_X.Y.Z-D.dsc
3) fakeroot debian/rules binary

Leo> On Mon, Mar 31, 2003 at 12:21:44PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> > > tinc un paquet, baixat de sources (apt ...) o sigui que està
> > > debianitzat i voldria construir el paquet .deb.
> >
> > Un cop tinguis descomprimides les fonts, les has de "debianitzar"
> > amb el fitxer que t'hauràs baixat, que es diu
> > nom_del_paquet-X.Y.Z.diff.gz
>
> Amb apt-get source ja haurà baixat el diff i el dsc, i ja estarà
> descomprimit.
>
> > Em sembla recordar que hi ha un programa de debian que ho fa, però
> > ara no sé quin és... ho pots fer amb el patch:
>
> La manera qeu týu dius és, baixant el diff.gz i el .dsc,
> dpkg-source -x nom_del_paquet_X.Y.Z-D.dsc
>
> > No. Això ho ha de fer el mantenidor. Tu per construir el paquet
> > nomes has de fer debian/rules binary... si no m'equivoco :-)
>
> Amb fakeroot davant: fakeroot debian/rules binary.
>
> JordiReply to: