[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: modem + tarja de xarxaA Dilluns 10 Febrer 2003 16:39, ferran va escriure:
> la, l'altre dia vaig configurar un ordinador amb debian que tenia una tarja
> de +xarxa incorporada a la placa mare pero es tenia que fer la conexió a
> internet +via modem.
>
> amb aquesta situació hem vaig trobar un problema, al fer la conexió via
> pppd +s'hem conectava correctament pero no podia veure res. Per
> solucionar-ho vaig +tindre que desactivar la intercice eth0 (ifdown eth0)
> abans d'iniciar +l'etabliment de la conexió per modem.
>
> Aquest sistema es una mica cutre, pero no aconsegueixo trobar la manera de
> poder +indre conextiviat via modem sense desactivar la interficie de xarxa.
> Hi ha +alguna manera? jo crec que es podria fer amb el route, pero no ho he
> +aconseguit.

Jo tinc el mateix problema. Amb win98 no tinc cap problema, però no ho he 
conseguit amb woody. Si troves la solució, m'agradaria coneixa-la. Gràcies i 
salutacions. Pep Roca.Reply to: