[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aspell-caOn dc, 2003-01-22 at 10:34, Pep Roca wrote:
> A Dimecres 22 Gener 2003 09:39, Jordi Mallach va escriure:
> > On Wed, Jan 22, 2003 at 08:14:21AM +0100, Pep Roca wrote:
> >
> > Ho vaig arreglar ahir, finalment. Estarà en unstable aquesta nit.
> > Digueu si hi ha algo que va mal.
> 
> Gràcies de nou!!
> 
> > Next stop, mycatalan per a OpenOffice.org :)
> 
> Una gran noticia que pensis fer-lo. Actualment hi ha, per exemple:
> 
> openoffice.org-l10n-ru 1.0.1-7   (1932.7k)   Russian language package 
> openoffice.org-l10n-pt 1.0.1-7   (1784.4k)   Portuguese language package 
> openoffice.org-l10n-pl 1.0.1-7   (1855.8k)   Polish language package
> openoffice.org-l10n-nl 1.0.1-7   (1720.4k)   Dutch language package
> 
> però el català no hi es. Salutacions. Pep Roca
> 

Per cert, acaba de sortir la 1.0.2, que és una release per corregir
errors que sembla que porta millores en els locales del català.

http://www.openoffice.org/dev_docs/source/1.0.2/release_notes_1.0.2.html#bugfixes


Sabeu com està el tema d'empaquetar l'openoffice? Quan entrarà a
unstable?

La limitació segueix essent java?

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@newmail.net>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_newmail_net.asc
Empremta digital: 212B 9ACE E6EE 3083 D43D  EA13 90E3 053F 0626 0BE7

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: