[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aspell-caOn Wed, Jan 22, 2003 at 08:14:21AM +0100, Pep Roca wrote:
> Jo de moment no he aconseguit que aspell-ca funcioni amb lyx (el nou ispell 
> funciona sense casi problemes). Seguiré provant. Gràcies per l'esforç i 
> salutacions.

Ho vaig arreglar ahir, finalment. Estarà en unstable aquesta nit.
Digueu si hi ha algo que va mal.

Next stop, mycatalan per a OpenOffice.org :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpAiQtD8ZmrV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: