[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aspell-caEn el vostre repositori d'apt favorit :)
deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./

trobareu els fonts i binaris per a i386 de ispellcat 0.2-2, que inclou
ara un paquet d'aspell.

No tinc ni warra de com va l'aspell, m'he dedicat a endevinar, així que
si algun usuari d'aspell ho pot provar, millor.

Les dependènceis estan malament, això es corregirà en el paquet final.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp6vBmCX8qFe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: