[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aspell-caOn Mon, Jan 20, 2003 at 08:11:12AM +0100, Pep Roca wrote:
> Moltes gràcies, Jordi. A veure si aconsegueixo instal·lar-lo i ho provo amb 
> el abiword i el lyx.

Ho he provat jo i pareix que no funciona massa be :/

> > Les dependènceis estan malament, això es corregirà en el paquet final.
> Quines implicacions pràctiques comporta això?  Salutacions. Pep Roca.

en comptes de demanar libaspell15 demana aspell, això és tot. En la
pràctica, és el mateix.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpygnWS0Rxs4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: