[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal.lant DebianHola!


On dc, 2003-01-15 at 19:19, Carles Noguera Balasch wrote:
<snip/>

> Voldria saber el següent:
>   - Com es pot fer per que al fer halt l'ordinador s'aturi.
>     És cosa del kernel o del "rc0.d" ?


Has de carregar el mòdul apm. Per provar el mul pots fer, com a root:
modprobe apm

Ara si fas:
shutdown -h now

s'hauria d'apagar.

El problema és que amb el que t'he dit ho pots provar (sabràs si ho tens
compilat com a mòdul) però quan engegis ja no va. Per deixar-ho per
sempre has d'afegir la línia:
apm

a /etc/modules


> <snip/>

>   - Després vull entrar en la connexió a Internet. 
>     Quin paquet hem recomaneu? Netscape?

Tens forces opcions. Les principals serien:
mozilla-browser	(és una mica pesat però molt bo)
galeon		(utilitza el mateix motor de planes html que mozilla però és
molt més lleuger)
konqueror	(el navegador de KDE)Sort!

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@newmail.net>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_newmail_net.asc
Empremta digital: 212B 9ACE E6EE 3083 D43D  EA13 90E3 053F 0626 0BE7

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: