[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

/usr/lib/locale --> 72 MB?!?!Hola a tots,

Estava mirant d'alliberar espai al knoppix i he vist que la carpeta /usr/lib/locale ocupa 72 MB, mentre que a la meva instalació de debian no ocupa ni mig mega. A dins hi ha una carpeta per cada locale (bé, no se si per cada, però n'hi ha un munt), a dins de la qual hi ha diversos arxius LC_*. Quan vaig actualitzar tots els paquets a testing, vaig veure que actualitzava el paquet locales i em regenerava totes les que hi havia seleccionades (que eren mooooltes). No vaig poder aturar-ho a la meitat i seleccionar només el catala ja que em deia qeu el paquet locales estava mal instal·lat (obvi, encara no les havia acabat de generar). Vaig deixar que fes i després vaig seleccionar el catala i deseleccionar les altres.

Pregunto: Quan selecciono el catala i me'l genera m'elimina les altre locales generades? Totes aquelles carpetes són les locales generades (i les puc esborrar) o són les fonts de les locales a partir de les que es generen (i no les he d'esborrar)?

Gràcies i salut,

Víctor

--
+--------------------------------------------------------------------+
|                                  |
|    .:;i;::.                           |
|  ,jGGLjttjfGfi.                          |
| .:fGj;    .tGG;       VICTOR ZABALZA           |
| :Lf.  :,::. ;Gj                         |
| jf   i,    Gt     vzabalza @ teleline.es         |
| Li   j   . G,                         |
| fi   ji . :j:      vzabalto7 @ fis.ub.edu         |
| ;L:  .;tii;i:                          |
|  jG:          Usuari Linux Registrat #27445       |
|  iL,                               |
|   .it,.      GNU/Linux Debian Testing - Kernel 2.4.20    |
|    :i:                             |
|      i:                            |
|                                  |
+--------------------------------------------------------------------+
Reply to: