[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

consells per la instal·lacióAviat hauré de tornar a instal·lar Debian perquè em canvio
d'ordinador (tindré un Intel 586 a 233MHz amb 64MB de RAM).
El sistema de fitxers jo sempre havia utilitzat el ext2 però
veig que ara n'hi ha de nous, quin em recomaneu?
El disc dur no és massa gran, uns 10MB aproximadament.
A part espero que també em posaré ADSL o sigui que podré
anar actualitzant el sistema, no com ara. Llavors la partició
/var ha de ser gaire gran o no cal? N'hi ha prou amb
500-600 MB? I la swap? Ara tinc 100MB però cada cop que ho
miro practicament no n'utilitza.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpbCJ6EvcRWN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: