[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla 1.2.1 en català i problemes en obrir segons quines pàginesOn dt, 2002-12-17 at 20:59, Xavier Clotet wrote:
> En/na Josep Monés i Teixidor ha escrit:
> 
[...]
> Alhora de buscar el paquet flashplugin, però, he vist que era unstable i 
> jo vaig amb woody (el mozilla 1.2.1 vaig baixar fent servir una línia 
> d'apt de www.apt-get.org ), ara la meva pregunta és si hi ha problemes 
> en instal·lar un paquet unstable sobre una woody (és a dir, si em baixés 
> el paquet de la pàgina i l'instal·lés).
> 
> (Per cert un paquet unstable, és que pertany a sid?)
> 
> 

Hola!

Jo faig servir testing amb algunes coses de unstable i em va bé... però,
clar, de woody a unstable hi ha més distància. Teòricament els paquets
estan prou bé com perquè si fas:

apt-get -ut unstable install flashplugin

... et funcioni.

El "t unstable" és perquè vols el paquet d'unstable (sid) i el "u" és
que vols que t'ensenyi quins paquets ha d'actualitzar...

Teòricament hauria d'actualitzar el que necessiti per instal·lar-te
aquest paquet...

A www.apt-get.org surt algun "backport" del flashplugin per woody?
Suposo que és possible que aparegui...


Sort!
> De nou, gràcies per la paciència.
> 
> Salut!
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@newmail.net>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_newmail_net.asc
Empremta digital: 212B 9ACE E6EE 3083 D43D  EA13 90E3 053F 0626 0BE7

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: