[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el CD-ROOMEl Sat, Dec 14, 2002 at 04:25:22PM +0100, Jordi Mallach deia:
> > 
> > 0% (working) hdc: packet command error: status=0x51 (DriveReady
> > SeekComplete Error)
> >        hdc: packet command error: error= 0x50
> >        ATAPI device hdc:
> >        Error: (Ilegal request -- (Sense key= 0x05)
> >        Invalid Feeld in command packet -- (asc=0x24, ascq=0x00)
> >        Te failed "Start/Stop Unit" packet command was:
> >        "1b 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00"
> >        Error in command packet byte 4 bit 0
> >        cdrom: open failed.
> >        0% (Working) hdc: packet command error: status= 0x51 (
> > DriveReady SeekComplete Error)
> >        hdc: packet command error: error= 0x30
> >        ATAPI device hdc:
> >        Error: Medium error -- (Sense key= 0x30)
> >        (reserved error code) -- (asc= 0x57, ascq=0x00)
> >        The failed "Read CD/ Dvd Cpacity" packet command was:
> >        "25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "
> 
> Hmm. Sembla un error de lectura, encara que no estic segur, els
> missatges d'error del kernel a vegades son més críptics... el CD està
> net, etc? Ho pots montar amb mount /cdrom normalment?
>
Si que ho sembla, peo a mi sovint em passa que se'm fa malbé 
el CD (sem' ratlla o el que sigui) i mountar-lo el monta 
però casca al llegir algun fitxer. 

Per cert, hi ha alguna manera de dir-li que busqui els paquets
al CD is si casca vagi a la xarxa?. Que si no hi és al CD 
vagi a la xarxa sembla fàcil, però que encara que hi sigui al CD, 
si no ho pot llegir triï un altre font, això ja no sé fer-ho.
Reply to: