[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

instal.lar l'OpenOfficeHola a tohom!
 Ahir em vaig baixar la versió catalana de l'OpenOffice. Vaig instalar-me'l
 (en realitat ho vaig fer dues vegades, executant l'install -que ho va fer
 en mode consola- i el setup -que ho va fer en mode gràfic-) i, a l'hora
 d'intentar executar-lo, aquest és el missatge d'error que m'apareix:

pdl@taina:/usr/local/openoffice$ ./soffice
I18N: X Window System doesn't support locale "ca_ES"
pdl@taina:/usr/local/openoffice$ I18N: X Window System doesn't support
locale "ca_ES"
o sigui, que no tinc el suport per al català instal·lat. La qüestió és que
no
sé si el que he d'instal·lar-me és una versió més actualitzada del servidor
d'X
(que no crec, doncs l'error no és de l'X server) o si el que em fa falta és
algun paquet dels de l'i18n. Jo utilitzo la debian potato (2.2.17) i el
gnome (amb WM),
i la versió de la majoria de paquets que he vist a les pàgines de debian
per
l'i18n són per al KDE.

Algú em pot donar alguna idea?
moltes gràcies.

salut,
pau.
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: