[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instal.lar l'OpenOfficeOn Fri, May 24, 2002 at 03:53:06PM +0200, pdl@sindominio.net wrote:
> Hola a tohom!
> Ahir em vaig baixar la versió catalana de l'OpenOffice. Vaig instalar-me'l
> (en realitat ho vaig fer dues vegades, executant l'install -que ho va fer
> en mode consola- i el setup -que ho va fer en mode gràfic-) i, a l'hora
> d'intentar executar-lo, aquest és el missatge d'error que m'apareix:
> 
> pdl@taina:/usr/local/openoffice$ ./soffice
> I18N: X Window System doesn't support locale "ca_ES"

Hu, hum, hm, hm, a mi em passava una cosa semblant, no només amb
l'OpenOffice. De fet, no l'he fet anar mai l'OpenOffice.

Prova d'afegir les següents línies al fitxer corresponent del
directori /usr/X11R6/lib/X11/locale:

compose.dir
iso8859-1/Compose    ca_ES.ISO8859-1
iso8859-15/Compose   ca_ES.ISO8859-15

locales.alias
ca           ca_ES.ISO8859-1
ca_ES          ca_ES.ISO8859-1
ca_ES.ISO-8859-1    ca_ES.ISO8859-1
ca_ES.ISO-8859-15    ca_ES.ISO8859-15

locale.dir
iso8859-1/XLC_LOCALE  ca_ES.ISO8859-1
iso8859-15/XLC_LOCALE  ca_ES.ISO8859-15

I llestos. No cal que baixis cap paquet.

-- 
Robert Lang
rlang(at)gmx.co.uk


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: