[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] Preparing.sgml (esperant coreccions...)Hola! Ja he acabat de traduir el preparing.sgml (sento haver tardat tant...), be
en realitat ja vaig enviar el missatge a user-catalan fa un parell de dies, pero
com que he sentit que es va espatllar el servidor de Debian i no he rebut el
missatge... si resulta que ja l'heu rebut, ho sento :)

Be, ara nomes falta que la gent em digui que no agrada del text. Ah! i la
direccio de la persona a qui haig d'enviar el fitxer un cop corregit
(administrador del cvs?)

Ens llegim
-- 
<!-- retain these comments for translator revision tracking --> 
<!-- $Id: preparing.sgml,v 1.20 2001/01/23 23:13:04 aph Exp $ -->

<chapt id="preparing">Abans de començar

 <sect>Còpies de seguretat
  <p>
Abans de començar, cal fer còpies de seguretat de cada arxiu que hi ha a
l'ordinador. El procediment d'instal·lació pot eliminar tota la informació
del disc! Els programes utilitzats en la instal·lació són bastant segurs i
molts d'ells s'han utilitzat durant anys; tot i això, un moviment en fals
pot costar molt car. Tot i haver fet còpies de seguretat cal anar en compte
i pensar les respostes i accions que es duen a terme. Dos minuts pensant
poden salvar d'hores de treball innecessari.
  <p>
Fins i tot instal·lant un sistema multi-arrencada, cal estar segur de tenir
a mà els mitjans de distribució de tots els altres sistemes operatius
presents a la màquina. Especialment si es reparticiona el disc des d'on
arranca l'ordinador, es possible que s'hagi de reinstalar el carregador
d'inici del sistema ('boot loader'), o en alguns casos (com per
ex. Macintosh), tot el sistema operatiu.


<![ %m68k [
  <p>
Amb l'excepció de les computadores BVM i Motorola VMEbus, l'únic mètode
d'instal·lació suportat per a sistemes m68k és arrencar d'un disc local o
disquet utilitzant un carregador ('bootstrap') basat en el de
AmigaOS/Tos/MacOS, per a aquestes màquines serà necessari tenir el sistema
operatiu original per arrencar Linux. Per arrencar Linux en un BVM o un
Motorola VMEbus serà necessari tenir les ROMs ``BVMBug'' o ``16xBug''. ]]>


 <sect id="needed-info">Informació Que Necessitareu
  <p>
A més a més d'aquest document, necessitareu

<![ %cfdisk.txt [ la pàgina del manual de <url id="cfdisk.txt"
name="cfdisk">, ]]>

<![ %fdisk.txt [ la pàgina del manual de <url id="fdisk.txt" name="fdisk">,
]]>

<![ %atari-fdisk.txt [ la pàgina del manual de <url id="atari-fdisk.txt"
name="atari-fdisk">, ]]>


<![ %amiga-fdisk.txt [ la pàgina del manual de <url id="amiga-fdisk.txt"
name="amiga-fdisk">, ]]>

<![ %mac-fdisk.txt [ la pàgina del manual de <url id="mac-fdisk.txt"
name="mac-fdisk">, ]]>

<![ %pmac-fdisk.txt [ la pàgina del manual de <url id="pmac-fdisk.txt"
name="pmac-fdisk">, ]]>

el <url id="&url-local-dselect-beginner;" name="Tutorial de dselect">, i el

<![ %i386 [ <url id="&url-hardware-howto;" name="COM ES FA ('HOWTO') de
Compatibilitat de Hardware amb Linux">. ]]>

<![ %m68k [ <url id="&url-m68k-faq;" name="PMF ('FAQ') de Linux/m68k">. ]]>

<![ %alpha [ <url id="&url-alpha-faq;" name="PMF de Linux/Alpha">. ]]>

<![ %sparc [ <url id="&url-sparc-linux-faq;" name="PMF de Linux en
Processadors SPARC">. ]]>

<![ %powerpc [ <url id="&url-powerpc-linux-faq;" name="PMF de
Linux/PowerPC">. ]]>

  <p>
Si el vostre ordinador està connectat a una xarxa durant les 24 hores del
día (per ex., una conexió per Ethernet o equivalent -- no una connexió per
PPP), hauríeu de demanar a l'administrador de la vostra xarxa la següent
informació:
 
<list>
	<item>
El nom de la màquina - 'host name' - (pot ésser que pogueu posar el que
volgueu).
	<item>
El nom del dimini.
	<item>
L'adreça IP de l'ordinador. 
	<item>
L'adreça IP de la vostra xarxa.
	<item>
La màscara de xarxa ('netmask') que heu d'usar.
	<item>
L'adreça de difusió ('broadcast') que heu d'usar en la vostra xarxa.
	<item>
L'adreça IP de la passarel·la ('gateway') per defecte que hauríeu
d'utilitzar, si la vostra xarxa <em>te</em> una passarel·la.
	<item>
L'ordinador de la vostra xarxa que hauríeu d'utilitzar com a servidor DNS
(Servei de Noms de Domini -- 'Domain Name Service').
	<item>
Si us connecteu a la xarxa utilitzant Ethernet.
<![ %supports-pcmcia [
	<item>
Si la vostra interfície Ethernet és una targeta PCMCIA; si és així, el
tipus de controlador PCMCIA que teniu. ]]>
   </list>

  <p>
Si l'única connexió del vostre ordinador a una xarxa és a través d'uan
línea en sèrie, utilitzant PPP o una connexió de marcatge directe ('dialup
connection') equivalent, segurament no esteu instal·lant el sistema base
através d'una xarxa. No cal que us preocupeu per configurar la xarxa fins
que el sistema ja hagi estat instal·lat. Mireu <ref id="PPP"> més avall per
a obtenir més informació sobre com configurar PPP en Debian.


 <sect>Configuració del Hardware i del Sistema Operatiu abans d'Instal·lar
  <p>
A vegades s'han de fer alguns canvis al sistema abans de la
instal·lació. La plataforma x86 és la més notòria d'aquestes; la
configuració del hardware abans de la instal·lació en altres arquitectures
és considerablement més simple.
  <p>
Aquesta secció us portarà a través de la fase de configuració del hardware
que haureu de dur a terme, en cas de ser necessari, abans d'iniciar la
instal·lació de Debian. Generalment, això implica comprobar i possiblement
canviar opcions del 'firmware' del vostre sistema. El ``firmware'' és el
programari ('software') que hi ha en el nucli del maquinari ('hardware');
el moment més crític en el que s'utilitza és durant el procés d'arrencada
(després d'encendre l'ordinador).

<![ %i386 [
  <sect1>Invocant el menú de configuració de la BIOS
   <p>
La BIOS proveeix les funcions bàsiques necessàries per arrencar la màquina,
per permetre al sistema operatiu accedir al maquinari. Probablemesnt, el
vostre sistema duu un menúú de configuració de la BIOS, que s'utilitza per
a configurar aquesta. Abans d'instal·lar <em>heu</em> d'assegurar-vos que
la BIOS està correctament configurada; no fer-ho pot dur a caigudes
intermitents del sistema o a la impossibilitat d'instal·lar Debian.
   <p>
La resta d'aquesta secció ha estat extreta del <url id="&url-pc-hw-faq;"
name="PMF del Hardware del PC">, contestant a la pregunta, "Com entro al
menú de configuració del CMOS?". Com accedir al menú de configuració de la
BIOS (o ``CMOS'') de qu ha escrit el programari de la vostra BIOS:
   <p>
[De: burnesa@cat.com (Shaun Burnet)]
<taglist>
	 <tag>AMI BIOS</tag>
	 <item>
Tecla Supr ('Del') durant la POST ('power on self test' -- fase de testeig)
     <tag>Award BIOS</tag>
	 <item>
Control-Alt-Esc, o Supr durant la POST
	 <tag>DTK BIOS</tag>
	 <item>
Tecla Esc durant la POST
	 <tag>IBM PS/2 BIOS</tag>
	 <item>
Control-Alt-Inser despres de Control-Alt-Supr
	 <tag>Phoenix BIOS</tag>
	 <item>
Control-Alt-Esc o Control-Alt-S
	</taglist>
   <p>
[De: mike@pencom.com (Mike Heath)] Algunes màquines 386 no tenen menú de configuració del CMOS a la BIOS. Requereixen programari per a configurar-la. Si no teniu el disquet d'instal·lació i/o diagnòstic per a la vostra màquina, podeu probar amb un programa de proba/lliure. Proveu mirant a <url id="&url-simtel;">.

]]>

<![ %powerpc [

  <sect1 id="invoking-openfirmware">Invocant OpenFirmware
  <p>
PReP i CHRP estan equipats amb OpenFirmware però, desafortunadament, la
forma que heu d'usar per invocar-lo pot variar segons el fabricant. Haureu
de consultar la documentació del hardware que venia amb la màquina.
  <p>
En els PowerPC NewWorld de Macintosh, invoqueu OpenFirmware amb
<em>Command-option-O-F</em> mentre arrenca l'ordinador. Normalment mirarà
si s'estan pitjant aquestes tecles després de sonar un 'pito', però el
moment exacte varia en cada model. Mireu <url
id="&url-netbsd-powerpc-faq;"> per a més informació.
  <p>
L'indicador de OpenFirmware es més o menys així:
<example>
ok
0 >
</example>

]]>


<![ %sparc [
	<sect1 id="invoking-openboot">Invocant OpenBoot
	 <p>
OpenBoot proporciona les funcions bàsiques necessàries per arrencar una
arquitectura &arch-title;. É smolt similar a la funció de la BIOS en
l'arquitectura x86, tot i que més agradable. Els PROMs d'arrencada d'un Sun
tenen un intèrpret que permet fer bastantes coses, com ara diagnòstics,
seqüències ('scripts') simples, etc.
	 <p>
Per obtenir l'indicador d'arrencada cal mantenir polsada la tecla
<em>Stop</em> (en els teclat vells del tipus 4, useu la tecla <em>L1</em>,
si teniu un adaptador de teclats de PC, useu la tecla
<em>Pausa/Interr</em>) i prémer la tecla <em>A</em>. El PROM d'arrencada us
mostrarà un indicador, on haureu d'escollir <tt>ok</tt> o <tt>&gt;</tt>. És
preferible tenir l'indicador <tt>ok</tt>. Per tant, si obteniu l'indicador
al vell estil, premeu `n' per obtenir l'indicador al nou estil.

	<sect1 id="boot-dev-select">Selecció del Dispositiu d'Arrencada
	 <p>
Podeu utilitzar OpenBoot per arrancar des de diferents dispositius i també
per canviar el dispositiu d'arrencada per defecte. De totes maneres, heu de
saber alguns detalls de sobre com OpenBoot anomena els dispositius; és molt
diferent a com Linux anomena els dispositius, descrit a <ref
id="disk-naming">. A més a més, la comanda variarà una mica, depenent de la
versió d'OpenBoot que estigueu utilitzant. Podeu trobar més informació
sobre OpenBoot a la <url id="&url-openboot;" name="Referència de OpenBoot
de Sun">.
	 <p>
Típicament, amb noves revisions, podeu utiltzar dispositius de OpenBoot com
``floppy'' (disquetera), ``cdrom'', ``net'' (xarxa), ``disk'', o ``disk2''.
Aquests tenen significats obvis; el dispositiu ``net'' és per arrencar des
de la xarxa. Adicionalment, el nom del dispositiu pot especificar una
partició particular d'un disc, com ``disk2:a'' per arrencar disk2, primera
partició. Els noms complets d'un dispositiu en OpenBoot tenen la forma
<tt><var>nom-del-controlador</var>@<var>adreça-de-la-unitat</var>:<var>arguments-del-dispositiu</var></tt>.
En les revisions d'OpenBoot més velles, la nomenclatura del dispositius és
un xic diferent: el dispositiu de la disquetera s'anomena ``/fd'', i els
dispositius de discs SCSI son de la forma ``sd(<var>controlador</var>,
<var>identificador-de-l'objectiu-del-disc</var>, <var>disc-lun</var>)''. La
comanda <tt>show-devs</tt> en les noves revisions de OpenBoot és útil per
veure els dispositius que estan configurats actualment. Per a obtenir
informació més complerta, sigui quina sigui la revisió, mireu la <url
id="&url-openboot;" name="Referència de OpenBoot de Sun">.
	 <p>
Per arrencar des d'un dispositiu en concret, utilitzeu la comanda
<tt>boot<var>dispositiu</var></tt>. Podeu fixar aquesta conducta per
defecte utilitzant la comanda <tt>setenv</tt>. De totes maneres, el nom de
la varible a modificar canvia segons la revisió d'OpenBoot. En OpenBoot
1.x, utilitzeu la comanda <tt>setenv boot-from
<var>dispositiu</var></tt>. En posteriors revisions de OpenBoot, useu la
comanda <tt>setenv boot-device <var>dispositiu</var></tt>. Nota: això
també és configurable utilitzant la comanda <prgn>eeprom</prng> en
Solaris, o modificant els arxius pertinents a
<file>/proc/openprom/options/</file> en Linux (per ex. <tt>echo disk1:1
&gt; /proc/openprom/options/boot-device</tt> en Linux, o <tt>eeprom
boot-device=disk1:1</tt> en Solaris).

]]>


<![ %m68k [
	<sect1 id="firmware-revs">Revisions del Firmware i
Configuració del Sistema Existent
	 <p>
Les màquines &arch-title; són normalment autoconfigurables i no
requereixen configuració del firmware. De totes maneres, hauríeu
d'assegurar-vos de tenir les correccions apropiades per al sistema i la
ROM. En Macintosh, és recomanable tenir la versió >= 7.1 de MacOS, ja
que la versió 7.0.1 conté un error en els controladors de vídeo que no
deixen al programa d'arranc desactivar les interrupcions de vídeo,
resultant en el penjament de la màquina durant l'arranc. El programa
d'arranc d'Amiga requereix <file>ixemul.library</file>, una versió de la
qual està disponible en el CD-ROM. En els sistemes BVM VMEbus hauríeu
d'assegurar-vos d'estar utilitzant BVMBug en la revisió G o ROMs
d'arranc més noves. Les ROMs d'arranc BVMBug no són les estàndar en els
sistemes BVM, però es poden demanar a BVM de forma gratuita.

<![ %FIXME [ <em>PERREVISAR: Mac necessita >= 7.1 ? Revisions d'AmigaOS 
setpatch i ROM? (vegeu el PMF de m68k)</em> ]]>

]]>


<![ %i386 [
  <sect1 id="boot-dev-select">Selecció del Dispositiu d'Arrencada
   <p>
Molts del menús de les BIOS us deixen seleccionar els dispositius que
seran utilitzats per arrencar el sistema. Poseu-ho de forma que busqui
un sistema operatiu en <tt>A:</tt> (la primera disquetera), després
opcionalment el primer dispositiu de CD-ROM (possiblement apareixerà com
<tt>D:</tt> o <tt>E:</tt>), i després des de <tt>C:</tt> (el primer disc
dur). Això us permet arrencar des d'un disquet o des del CD-ROM, que son
els dos dispositius més freqüentment utilitzats per instal·lar Debian.
	 <p>
Si teniu una controladora SCSI nova i un CD-ROM connectat a aquesta,
normalment podreu arrencar des del CD-ROM. Tot el que haureu de fer és
habilitar l'arranc des del CD-ROM en la BIOS de la controladora SCSI.
Adicionalment haureu de poder arrencar des d'un disquet. Això es pot
configurar en la BIOS del PC.
   <p>
Si el vostre sistema no pot arrencar directament des d'un CD-ROM, o no
podeu fer-ho funcionar, no us desespereu; podeu simplement executar
<file>E:\install\boot.bat</file> des de DOS (canvieu <tt>E:</tt> per
qualsevol quina sigui la lletra que DOS assigna al vostre CD-ROM) per
arrencar el procés d'instal·lació. Mireu més avall <ref id="install-cd"> 
per a més detalls.
	 <p>
A més a més, si aneu a instal·lar des d'una partició FAT (de DOS), al
cap i a la fi no necessitareu disquets. Mireu més avall <ref 
id="install-from-dos"> per a més detalls sobre com instal·lar seguint
aquest mètode.

  <sect1 id="cd-settings">Paràmetres del CD-ROM
   <p>
Algunes BIOS (com les Award BIOS) permeten definir automàticament la
velocitat del CD. Hauríeu d'evitar això i, en canvi, configurar-ho per
utilitzar la velocitat més vaixa. Si obteniu missatges d'error <tt>seek 
failed</tt>, equest podria ser el vostre problema.


  <sect1>Memòria Extesa contra Memòria Expandida
   <p>
Si el vostre sistema soporta tant memòria <em>extesa</em> com
<em>expandida</em>, poseu-ho de manera que hi hagi tanta memòria extesa
com sigui possible, i tant poca expandida com es pugui. Linux requereix
memòria extesa i no pot utilitzar memòria expandida.

  <sect1>Protecció contra Virus
   <p>
Desactiveu tota opció sobre avís de virus que pugui oferir la BIOS. Si
teniu una placa de protecció contra virus o qualsevol altre maquinari
especial, esegureu-vos que està desactivat o treieu-lo físicament mentre
executeu GNU/Linux. No són compatibles amb GNU/Linux; a més a més, degut
al permisos del sistema d'arxius i la memòria protegida del kernel de
Linux, quasi no se sent a parlar de virus.<footnote>
Després de la instal·lació podeu actibar la protecció del Sector
d'Arranc si voleu. No hi ha necessitat de manipular el 'Master Boot
Record' (MBR) després d'haver configurat el gestor d'arranc. No ofereix
seguretat adicional en Linux, però sitambé teniu WIndows us pot evitar
una catàstrofe.
	  </footnote>

  <sect1>'Shadow RAM'
   <p>
La vostra placa pot ser que proveeixi '<em>shadow RAM</em>' o memòria
cau per a la BIOS. Pot ser que vegeu paràmetres per a ``Video BIOS
Shadow'', ``C800-CBFF Shadow'', etc. <em>Desactiveu</em> tota la 'shadow
RAM'. La 'shadow RAM' s'utilitza per accelerar l'accés a les ROMs de la
placa base i en algunes de les plaques controladores. Linux no utilitza
aquestes ROMs un cop arrencat, doncs te el seu propi programari de 32 bits
que és encara més ràpid que els programes de 16 bits de les ROMs.
Desactivant la 'shadow RAM' pot fer que part d'aquesta estigui
disponible per d'altres programes per a ser utilitzada com a memòria
normal. Deixar la 'shadow RAM' activada pot interferir amb l'accés a
dispositius de hardware amb Linux.

<!-- no other platforms other than x86 provide this sort of thing, AFAIK -->
<!-- no hi ha més plataformes que suportin això, tret del x86 -->

  <sect1>Gestió Avançada d'Energia
   <p>
Si la vostra placa base proveeix Gestió Avançada d'Energia --' Advanced
Power Management' (APM) --, configureu-ho de forma que la gestió de
l'energia sigui controlada per APM. Desactiveu els modes de 'doze',
'standby', 'suspend', 'nap' i 'sleep', i desactiveu el comptador de
desactivació del disc dur. Linux pot prendre el control de tots aquests
modes, i pot fer una feina de gestió de l'energia millor que la de la
BIOS. La versió del kernel del sistema operatiu dels disquets
d'instal·lació, però, no utilitza APM, doncs hem rebut informes d'un
portàtil penjant-se quan el control·lador de APM de Linux està
configurat. Un cop instal·lat Linux, podeu crear la vostra pròpia
versió del kernel de Linux; mireu <ref id="kernel-baking"> per a més
informació.

  <sect1>L'Interruptor de Turbo
   <p>
Varis sitemes tenen un interruptor de <em>turbo</em> que controla la
velocitat de la CPU. Sel·leccioneu la opció d'alta velocitat. Si la BIOS
us permet desactivar el control a través de programes de l'interruptor
del turbo (o de la velocitat de la CPU), feu-ho i deixeu el sistema en
el mode d'alta velocitat. Tenim un informe de què en un sistema en
particular, mentre Linux esta fent la detecció automàtica dels
dispositius del maquinari - 'auto-probing' - pot accidentalment tocar el
programari de control de l'interruptor de turbo. 

]]>


  <sect1>'Overcloquejant' la CPU
   <p>
Molta gent ha probat de fer funcionar la seva CPU de 90 MHz a 100 MHz,
etc. De vegades funciona, però és molt sensible a la temperatura i a
d'altres factors i pot malmetre el vostre sistema. Un dels autors
d'aquest document va 'overcloquejar' el seu sistema durant un any, i
aleshores aquest va començar a abortar el programa <prgn>gcc</prgn> amb
un senyal inesperat mentre estava compilant el nucli del sistema.
Tornant a posar la velocitat de la CPU al seu valor original va
solucionar el problema.


  <sect1>Mòduls de Memòria Malmesos
   <p>
El compilador <prgn>gcc</prgn> és normalment el primer que mor degut a
mòduls de memòria defectuosos (o d'altres problemes en el maquinari que
canvien dades de forma impredible) doncs construeix enormes estructures
de dades que recorre repetidament. Un error en aquestes estructures de
dades provocarà que s'executi una instrucció il·legal o s'accedeixi a
una adreça de memòria inexistent. Els símptomes d'això seràn la mort per
una senyal inesperada de <prgn>gcc</prgn>.

<![ %i386 [
   <p>
Les bones plaques mare suporten RAM de paritat i us avisarà si el vostre
sistema te un sol error en algun bit de la RAM. Desafortunadament, no
tenen cap manera de corregir aquests errors, pero això normalment es
pengen inmediatament després d'avisar-vos sobre el mal estat de la
memòria. De tones maneres, sempre és millor saber que el mòdul està en
mal estat que tenir-lo insertant errors en les vostres dades. Per això,
els millor sistemes tenen plaques mare que suporten mòduls de memòria de
'paritat' i 'paritat-verdadera'; mireu <ref id="Parity RAM">.
   <p>
Si teniu RAM de 'paritat-verdadera' i la vostra placa la pot manegar,
assegureu-vos d'activar tota opció de la BIOS que causi que la placa
interrumpeixi al detectar errors en la paritat de la memòria.
]]>

<![ %m68k [
	 <p>
Les plaques Atari TT RAM són conegudes pels problemes de RAM que donen
amb Linux; si trobeu cap problema estrany, proveu a fer anar el nucli en
ST-RAM. ELs usuaris d'Amiga els pot ser necessari excluir RAM utilitzant
un arxiu de memòria d'arranc ('booter memfile').
Atari TT RAM boards are notorious for RAM problems under Linux; if you
encounter any strange problems, try running at least the kernel in
ST-RAM. Amiga users may need to exclude RAM using a booter memfile.

<![ %FIXME [ <em>PERREVISAR: cal més explicació sobre això.</em> ]]> ]]>

<![ %i386 [
  <sect1>CPUs Cyrix i Errors amb les Disqueteres
   <p>
Molts dels usuaris de CPUs Cyrix han hagut de desactivar la memòria cau
('cache') en els seus sistemes durant la instal·lació, doncs la
disquetera té errors si no ho desactiven. Si heu de fer això,
assegureu-vos de reactivar la memòria cau quan hagueu enllestit la
instal·lació, doncs el sistema va <em>molt</em> més lent amb la memòria
cau desactivada.
   <p>
No pensem que això sigui necessàriament l'error de la CPU de Cyrix. Pot
ser quelcom que Linux pot esquivar. Continuarem investigant el problema.
Pels que tinguin curiositats tècniques, sospitem que la memòria cau
deixa de ser vàlida després de passar el codi de 16 bits a 32.

  <sect1>Altres Opcions de la BIOS a Vigilar
   <p>
Si la vostra BIOS ofereix quelcom semblant a ``15-16 MB Memory Hole'',
siusplau desactiveu-ho. Linux espera trobar memòria en aquesta zona si
en teniu tanta.
   <p>
Tenim un informe sobre una placa mare Intel Endeavor on hi ha una opció
anomenada ``LFB'' o ``Linear Frame Buffer''. Aquesta té dues opcions:
``Disabled'' (Inhabilitat) i ``1 Megabyte''. Poseu-la a ``1 Megabyte''.
Mentre estava desactivada, el disquet d'instal·lació no era llegit
correctament, i el sistema va acabar penjant-se. En el moment d'escriure
això no entenem què està passant amb aquest dispositiu -- simplement
funcionava amb aquesta opció i no sense.


  <sect1>Opcions del Maquinari dels Perifèrics que s'han de Vigilar
   <p>
A més a més de la configuració de la BIOS, podria ser que haguéssiu de
canviar algunes opcions de les targes actuals. Algunes targes tenen
menús de configuració, mentre d'altres confien en els jumpers. Aquest
document no pot esperar proveïr informació completa per a cada
dispositiu del maquinari; el que pretén donar són consells útils.
   <p>
Si cualsevol targeta proporciona ``memòria mapejada'' ('mapped memory'),
la memòria hauria de ser mapejada en algun lloc entre 0xA0000 i 0xFFFFF
(des dels 640K fins a just a sota de 1 megabyte) o en una adreça que
superi com a mínim en 1 megabyte el total de memòria RAM en el sistema.

	<sect1>Més de 64 MB de RAM
	 <p>
El Kernel (nucli) de Linux no pot sempre detectar la cuantitat de RAM
que teniu. Si aquest és el cas, mireu a <ref id="boot-parms">.

]]>


<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:max
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-parent-document:("../install.sgml" "book" "chapt")
sgml-declaration:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->

Reply to: