[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Preparing.sgml (esperant coreccions...)On Thu, Aug 16, 2001 at 09:30:51PM +0200, Lluis Vilanova wrote:
> Be, ara nomes falta que la gent em digui que no agrada del text. Ah! i la
> direccio de la persona a qui haig d'enviar el fitxer un cop corregit
> (administrador del cvs?)

Jo soc de moment el que puja les coses a CVS. Quan el manual estiga
completament traduït ho faré tot de colp.

Em vaig el cap de setmana, tornaré el dilluns.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpfj9mkor8Ly.pgp
Description: PGP signature


Reply to: