[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mala notícia per als usuaris de KDEOn Wed, Aug 15, 2001 at 11:30:31PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>  No en conec el motiu però el KDE en la seva versió 2.2 sembla estar orfe de 
> traductor al català u som vist en http://i18n.kde.org/teams/distributed.html 
> i el català no hi es a més de que les fonts corresponents tampoc apareixen al 
> ftp.
> 
>  Vaja, algú que pugui ampliar aquesta informació?

Sense ser usuari de KDE, ni estar al loro ni res, ací va la meua
hipotesi:

Translation cupsdconf.po desktop.po kdelibs.po knotify.po libkscreensaver.po
ca (Catalan)   N/A    64.9%   99.8%   100.0%     N/A 
Translation base koffice network admin graphics multimedia utils  pim games
ca (Catalan) 48.6%  28.5%  37.0% 50.2%  11.6%   26.3%  23.1% 52.4% 53.1%
Translation toys others
ca (Catalan) 25.3%  0.0%

O siga, que amb la base al 50% jo tampoc faria el català "idioma oficial".
Sí distribuiria els .mo's, clar, m'extranya que no ho hagin fet.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpFPKr4U9nvO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: