[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Translate the Debian MIPS announcementI've made some changes which I deem necessary. In attachments a .diff file and
an edited debian-mips-edited.wml can be found.

Best,
Nguyễn Trọng Khang.

On Wed, Mar 25, 2015 at 08:27:02AM +0700, Trần Ngọc Quân wrote:
> On 24/03/2015 18:45, Paul Wise wrote:
> > On Tue, 2015-03-24 at 18:02 +0700, Minh Le wrote:
> >
> >> Im sorry for my delay since it's really something technical for me who
> >> have no IT background.
> > No worries :)
> I'm agree. But Ms. Minh Le should use plain text (notepad++) instead of
> docx.
> >> Please find the attachment for the Vietnamese version.
> > I have converted it to HTML and added to the publicity SVN:
> >
> > https://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/announcements/vi/drafts/debian-mips.wml?view=markup
> >
> I reviewed it. Please see the attachment.
> Thanks,
> 
> -- 
> Trần Ngọc Quân.
> 
<define-tag pagetitle>Imagination duy trì động lượng cho Debian chạy trên MIPS</define-tag>
<define-tag release_date>YYYY-MM-DD</define-tag>
#use wml::debian::news

#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Minh Le <tinhminh89ha@gmail.com>"

<p>
Để ủng hộ sự phát triển của Debian, vào tháng mười năm
2014, tập đoàn Imagination Technologies đã dành tặng một
số máy móc mới sử dụng nền tảng MIPS cho Debian; trong
đó gồm các loại máy chủ dùng bộ vi xử lý có tốc độ
cực nhanh Loongson 3A (mipsel) và các máy chủ với bộ vi
xử lý Cavium Octeon II (mips). Cụ thể là 03 máy Loongson
LS3A-RS780E, 01 máy Lemote 3A ITX và 03 EdgeRouter Pro 8 cổng.
</p>

<p>
Aurelien Jarno, kỹ thuật viên bảo trì phần chuyển đổi
Debian sang dùng trên MIPS cho biết “Debian cần một hệ
thống cụm máy tính có hiệu suất và độ tin cậy cao.
Chúng tôi tin rằng những thiết bị này sẽ giúp chúng tôi
biên dịch và duy trì Debian chạy trên MIPS ở các chu kỳ
tiếp theo.”.
</p>

<p>
Phần chuyển đổi để chạy trên MIPS của Debian có được
cũng nhờ sự đóng góp của nhà cung cấp dịch vụ lưu
trữ AQL, công ty cung cấp giải pháp điều khiển từ
xa ePDU Eaton và các thành viên cá nhân khác
của cộng đồng Debian.
</p>

<h2>Giới thiệu về Debian</h2>

<p>
Dự án Debian được thành lập vào năm 1993 để trở thành một  
cộng đồng phần mềm tự do đích thực. Từ đó dự án đã phát
triển thành một trong những dự án mã nguồn mở có ảnh
hưởng nhất. Hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp nơi
trên thế giới cùng nhau góp sức để tạo nên và duy trì
phần mềm Debian. Với 70 ngôn ngữ sẵn có, và có thể hỗ
trợ đa dạng các loại máy tính, Debian tự gọi bản thân
là một "hệ điều hành toàn cầu".
</p>

<h2>Giới thiệu về Eaton</h2>

<p>
Eaton (NYSE: ETN) là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ,
cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng đa dạng từ
điện năng đến công nghệ thủy khí động lực đem lại
hiệu suất cao, đáng tin cậy, an toàn và bền vững. Eaton
có mối quan hệ gắn bó lâu dài với Debian đồng thời
cũng là nhà cung cấp các giải pháp điện cho Debian trong
một thời gian dài. Eaton nằm trong danh sách đối tác của
Debian; truy cập tại 
<a href="http://www.eaton.com";>http://www.eaton.com</a>.
</p>

<h2>Giới thiệu về AQL</h2>

<p>
AQL, có trụ sở đặt tại Leeds, Vương quốc Anh, là nhà cung
cấp dịch vụ lâu dài về tin nhắn di động, trung tâm
tin nhắn, dịch vụ thoại và fax tại Anh. Mạng lưới AQL
có khả năng cung cấp số UK PSTN và có các kết nối trực
tiếp đến các nhà mạng di động tại Anh. Mới đây,
Imagination đã giới thiệu AQL với Debian; vui lòng truy cập tại
<a href="http://www.aql.com";>http://www.aql.com</a>.
</p>

<h2>Giới thiệu về Imagination Technologies</h2>

<p>
Imagination Technologies (LSE: IMG) là một  công ty cấp phép
và nghiên cứu - phát triển dụng cụ bán dẫn có trụ sở tại
Anh. Imagination tiếp nhận công nghệ MIPS cách đây vài năm
và đã trở thành công ty dẫn đầu trong việc áp dụng
bộ vi xử lý MIPS.  Imagination tạo dựng mối quan hệ với
Debian trong lĩnh vực cung cấp phần mềm sử dụng bộ xử
lý MIPS; vui lòng truy cập tại
<a href="http://imgtec.com";>http://imgtec.com</a>.
</p>

<h2>Thông tin liên hệ</h2>

<p> Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Debian
tại địa chỉ <a href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a>
hoặc gửi email đến địa chỉ &lt;press@debian.org&gt;.</p>
12c12
< cực nhanh Loongson 3A (mipsel) và các máy chủ với  bộ vi
---
> cực nhanh Loongson 3A (mipsel) và các máy chủ với bộ vi
29,30c29,30
< trữ AQL, Công ty cung cấp giải pháp điều khiển từ
< xa ePDU Eaton và các cá nhân khác là thành viên
---
> trữ AQL, công ty cung cấp giải pháp điều khiển từ
> xa ePDU Eaton và các thành viên cá nhân khác
37,38c37,38
< Dự án Debian được thành lập vào năm 1993, là một dự án
< cộng đồng phần mềm tự do đích thực. Sau đó đã phát
---
> Dự án Debian được thành lập vào năm 1993 để trở thành một  
> cộng đồng phần mềm tự do đích thực. Từ đó dự án đã phát
44c44
< là hệ điều hành toàn cầu.
---
> là một "hệ điều hành toàn cầu".

Reply to: