[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CDDL, OpenSolaris, Choice-of-venue and the star package ...Scripsit Sven Luther <sven.luther@wanadoo.fr>

> Especially as the CDDL mentions that the loosing side has to pay the
> expenses. This leaves only the need to advance the money,

Aren't you assuming here that the loser has money to pay with?

-- 
Henning Makholm       "I Guds Faders namn, och Sonens, och den Helige
          Andes! Bevara oss från djävulens verk och från Muhammeds,
        den förbannades, illfundigheter! Med dig är det värre än med
      någon annan, ty att lyssna till Muhammed är det värsta av allt."Reply to: