[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mozilla thunderbird trademark restrictions / still dfsg free ?Scripsit Brian Thomas Sniffen <bts@alum.mit.edu>

> gojira - Web browser and mail suite derived from Mozilla

Oughtn't that be godsaic?

-- 
Henning Makholm     "Den nyttige hjemmedatamat er og forbliver en myte.
          Generelt kan der ikke peges på databehandlingsopgaver af
         en sådan størrelsesorden og af en karaktér, som berettiger
       forestillingerne om den nye hjemme- og husholdningsteknologi."Reply to: