[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Copyright infringement of the Debian logo by www.elektrostore.seMr. von Zweigbergk,

Thanks for bringing this to the Project's attention.

Since Software in the Public Interest, Inc. is the entity that holds
Debian's intellectual property in trust, I am forwarding this to the SPI
Board of Directors for consideration.

I am also CCing the Debian Project Leader, as his take on the situation
will be important in guiding SPI's handling of this matter.

On Wed, Jul 17, 2002 at 10:29:08PM +0200, Per von Zweigbergk wrote:
> I've seen this on IRC several times, but I'm surprised it hasn't reached 
> debian-legal yet.
> 
> It seems elektrostore, a Swedish whiteware store located at 
> www.elektrostore.se, has rotated the Debian logo 90 degrees counterclockwise, 
> and changed the colour of it, and used it as their logo.
> 
> It's blatant copyright infringement of course. I've sent them a polite e-mail 
> in Swedish (attached below) explaining the situation. I suspect that the logo 
> was produced by a web design company, and that elektrostore were unaware of 
> the copyright infringement, and acted in good faith. I wrote my e-mail 
> according to this hypothesis. I also explained that I in no way represented 
> Debian, legally of otherwise.
> 
> Someone on IRC mentioned they had been sent a cease and desist note, (I don't 
> remember who it was, and I don't keep logs) but I haven't seen anything on 
> the list archives suggesting this.
> 
> Now, what would be the appropriate course of action to take if they don't pull 
> their logo from their site?
> 
> E-mail sent to info@elektrostore.se follows (for anyone who knows Swedish :)
> -----------
> Er logotype strider mot Debian-projektets copyright
> Datum: Wed, 17 Jul 2002 22:03:13 +0200
> Från: Per von Zweigbergk <pvz@linux.se>
> Till: Info@elektrostore.se
> 
> Hej.
> 
> Först och främst vill jag göra det klart att jag på inget sätt företräder 
> Debianprojektet (http://www.debian.org/).
> 
> Jag vill göra Er uppmärksam på att Er logotype är logon för Debian, roterad 90 
> grader motsols och med färgen bytt från röd till blå. Det är utan tvekan en 
> kopia, och inte ett liknande koncept, eftersom en jämförelse pixel för pixel 
> otvetydigt visar att det är en kopia.
> 
> Jag har överseende med att webbdesignbyrån Ni anlitade (Gula Interactive, vars 
> internetsite jag inte lyckats få tag på) antagligen agerade utan Er känndom 
> eller godkännande, och att Ni därför handlade i god tro när Ni godtog den 
> logotype de producerat.
> 
> Jag rekommenderar att Ni byter logotypen, och tar kontakt med det företag som 
> producerat er logotyp. Det de sålt är ren stöld av Debianprojektets 
> intellektuella egendom -­- ett brott mot internationell copyright-lag. För 
> det andra ses ett företag vars logotype är direkt stulen som oseriöst.
> 
> Jag upprepar att jag inte på något sätt representerar Debian, och att det här 
> brevet inte ska ses som ett legalt hot. Er logotype är som sagt utan tvekan 
> en olaglig kopia, och jag tror att Debianprojektet inte skulle tveka att ta 
> det här ärendet till domstol ifall nödvändigt.
> 
> Mer information om Debians logotype (som tillhör organisationen Software in 
> the Public Interest) finns på http://www.debian.org/logos/.
> 
> Hälsningar,
> 
> Per von Zweigbergk <pvz@linux.se>
> Användare av Debian GNU/Linux
> -----------
> 
> -- 
> Per von Zweigbergk <pvz@linux.se>
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-legal-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 
G. Branden Robinson        |   One man's "magic" is another man's
Debian GNU/Linux          |   engineering. "Supernatural" is a
branden@debian.org         |   null word.
http://people.debian.org/~branden/ |   -- Robert Heinlein

Attachment: pgpA_sIruumZh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: