[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Copyright infringement of the Debian logo by www.elektrostore.seI've seen this on IRC several times, but I'm surprised it hasn't reached 
debian-legal yet.

It seems elektrostore, a Swedish whiteware store located at 
www.elektrostore.se, has rotated the Debian logo 90 degrees counterclockwise, 
and changed the colour of it, and used it as their logo.

It's blatant copyright infringement of course. I've sent them a polite e-mail 
in Swedish (attached below) explaining the situation. I suspect that the logo 
was produced by a web design company, and that elektrostore were unaware of 
the copyright infringement, and acted in good faith. I wrote my e-mail 
according to this hypothesis. I also explained that I in no way represented 
Debian, legally of otherwise.

Someone on IRC mentioned they had been sent a cease and desist note, (I don't 
remember who it was, and I don't keep logs) but I haven't seen anything on 
the list archives suggesting this.

Now, what would be the appropriate course of action to take if they don't pull 
their logo from their site?

E-mail sent to info@elektrostore.se follows (for anyone who knows Swedish :)
-----------
Er logotype strider mot Debian-projektets copyright
Datum: Wed, 17 Jul 2002 22:03:13 +0200
Från: Per von Zweigbergk <pvz@linux.se>
Till: Info@elektrostore.se

Hej.

Först och främst vill jag göra det klart att jag på inget sätt företräder 
Debianprojektet (http://www.debian.org/).

Jag vill göra Er uppmärksam på att Er logotype är logon för Debian, roterad 90 
grader motsols och med färgen bytt från röd till blå. Det är utan tvekan en 
kopia, och inte ett liknande koncept, eftersom en jämförelse pixel för pixel 
otvetydigt visar att det är en kopia.

Jag har överseende med att webbdesignbyrån Ni anlitade (Gula Interactive, vars 
internetsite jag inte lyckats få tag på) antagligen agerade utan Er känndom 
eller godkännande, och att Ni därför handlade i god tro när Ni godtog den 
logotype de producerat.

Jag rekommenderar att Ni byter logotypen, och tar kontakt med det företag som 
producerat er logotyp. Det de sålt är ren stöld av Debianprojektets 
intellektuella egendom -­- ett brott mot internationell copyright-lag. För 
det andra ses ett företag vars logotype är direkt stulen som oseriöst.

Jag upprepar att jag inte på något sätt representerar Debian, och att det här 
brevet inte ska ses som ett legalt hot. Er logotype är som sagt utan tvekan 
en olaglig kopia, och jag tror att Debianprojektet inte skulle tveka att ta 
det här ärendet till domstol ifall nödvändigt.

Mer information om Debians logotype (som tillhör organisationen Software in 
the Public Interest) finns på http://www.debian.org/logos/.

Hälsningar,

Per von Zweigbergk <pvz@linux.se>
Användare av Debian GNU/Linux
-----------

-- 
Per von Zweigbergk <pvz@linux.se>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-legal-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: