[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Corel's apt frontendRaul Miller <moth@debian.org> writes:

> We're not asserting copyright on that command-line interface. We're
> asserting copyright on a derived work

There is no derived work anywhere else than in your mind.

-- 
Henning Makholm    "I stedet for at finde på en bedre plan havde de alle
        sammen den frækhed at spørge mig, hvad *jeg* ville foreslå."


Reply to: