[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nhận dịch d-iCảm ơn Quân nhé. Đúng là trước đây mình nhận dịch mà dạo này lại bỏ đi mất :( Khi nào mình có thời gian sẽ đăng kí lại.

--
Hai-Nam Nguyen (aka jcisio)
http://jcisio.com


Le ven. 5 oct. 2018 à 03:16, Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com> a écrit :
Hi,
Gói này[1] đã do bạn Nam dịch, nhưng có lẽ do bận nên không thấy cập
nhật thường xuyên, Buster[2] sắp phát hành rồi nên mình sẽ nhận cập nhật.

[1] <https://salsa.debian.org/installer-team/d-i>
[2] <https://release.debian.org/buster/freeze_policy.html>

--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: